Türkiye’ de Sosyal Refah Devletine Geçiş Kitabı Çıktı

Türkiye’ de Sosyal Refah Devletine Geçiş Kitabı Çıktı

Ülkemizde, 1960’lı yıllarda estirilen “sosyal devlet” rüzgarlarına karşın, daha sonraki dönemlerde, bu konuyu öncelikli gündem maddesi yapmayan politikacılar tarafından, “sosyal sistem” bir türlü yapılandırılamamıştır.

Kamu yararından uzak, kişisel ve yakın çevresine hizmet eden bir yapıyı çağrıştıran siyaset yapma biçimleri, ülkemize çok şey kaybettirmiş, büyük bedeller ödetmiştir. Toplumun ortak çıkarlarına hizmet etmek yerine belli güç odaklarına hizmet eden siyaset kurumunun, “sorun çözme” misyonunu terk ederek, bizzat kendisinin sorun üretip ve toplumsal yaşamı zorlaştırdığı, artık bütün çıplaklığıyla fark edilmiştir. Toplumumuzun “insan kaynağı”, gerektiği gibi korunamamış ve geliştirilememiştir… On yıllarca önce, artık sistemin böyle yürüyemeyeceği ve ekonomi, politik ve sosyal alanın, modernleşmeye doğru evrilmesinin artık kaçınılmaz olduğu ortaya çıkmıştır. Gücü elinde bulunduranların, varlıklarını devam ettirebilmek için, modernliğin gerektirdiği bir konumlanmaya, ulaşmalarından başka çareleri olmadığını anladıkları dönemlere böylece ulaşılmıştır. Bunu başaramayan, politik aktörler, 2002 genel seçiminde sandığa ve tarihe gömülmüşlerdir.

Temel gereksinimleri karşılanamayan, devletin aş ya da iş bulamadığı, birçok sosyal riske açık yaşama savaşı veren milyonlarca insanın yaşadığı bir toplumun, çok sağlıklı bir toplum olamayacağı açıktır.

Sosyal refah devleti seviyesine ulaşamamış, bütün vatandaşlarının temel gereksinimlerini karşılamayan, birbiriyle kavgalı insanlarının çok olduğu devletlerin, hukuk devleti, sosyal devlet olabilmesi olanaksızdır. Bu çalışmada, ülkemizde “sosyal refah devleti”nin ve sosyal hizmetlerin, çağdaş anlamda nasıl yapılandırılabileceğinin ipuçları verilmeye çalışılmıştır.

“Türkiye’de Sosyal Refah Devletine Geçiş Süreci” adlı kitap 2012 yılı Ekim ayında Nobel Yayınevi’nden çıkmıştır.

Bir yanıt yazın

Quick Navigation
×
×

Cart

Buy for 150,00  more and get free shipping